സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ PhD തിസീസ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ആദ്യമായി

ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പിഎച്ച്ഡി പ്രബന്ധം പൂര്‍ണമായും വായിക്കാം. ഇതാദ്യമായാണ് ഹോക്കിങ്ങിന്റെ തിസീസ് പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാവുന്നത്.

കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജില്‍ തന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിലാണ്‌ ഈ മഹാപ്രതിഭ തന്റെ 119 പേജുള്ള തിസീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ‘ Properties of an Expanding Universe” എന്നാണ് ടൈറ്റില്‍.

1966 ഫെബുവരി ഒന്നിനാണ് ഹോക്കിങ്ങ് തന്റെ തിസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. കേംബ്രിഡ്ജ് സര്‍വകലാശാലയുടെ അപ്പോളോ കാറ്റലോഗ് ഓഫ് അക്കാദമിക് വര്‍ക്കിലാണ് തിസീസ് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാവുന്നത്. പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി ഇവിടെ വായിക്കാം.

Be the first to comment on "സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ PhD തിസീസ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ആദ്യമായി"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*