ഇത് വെറും ബുൾസൈകൾ അല്ല , ആർട്ടാണ് ആർട്ട്. ഇൻസ്റ്റയിൽ വൈറലായി ഫുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്

ബുൾസൈ അഥവാ പകുതി വേവിൽ മുട്ട ഓംലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടവിഭവമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെയും മാതൃകയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലോ..ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലാവുകയാണ് the_eggshibit എന്ന പേരിലെ ഫുഡ് ആര്ടിസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോകൾ. മുട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ആർട് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ

ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

View this post on Instagram

My hedgehog is always looking sharp🦔

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Thought I was running out of ideas, but then…

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Huevo estrellado💫

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

What’s your favorite sports team!?

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Wanted to end 2017 on a high note 🎶

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Howl’s it going?

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Tis the season

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Eggnition🚀

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Anybody into tennis? 🎾

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

👍🏼

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Yolko Ono would approve 🍦

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Check meowt🐱

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

Bee movie🌻🐝

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

View this post on Instagram

OMelette #ॐ

A post shared by The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) on

പ്രണയജോഡികൾ , കമ്പനികളുടെ ലോഗോകൾ , വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വരെ ബുൾസൈയിൽ പകർത്തുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ

Be the first to comment on "ഇത് വെറും ബുൾസൈകൾ അല്ല , ആർട്ടാണ് ആർട്ട്. ഇൻസ്റ്റയിൽ വൈറലായി ഫുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*