അവർ വിവാഹിതർ തന്നെ. ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി

ഹാദിയയുമായുള്ള വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ ഭർത്താവ് ഷഫിൻ ജഹാൻ നൽകിയ ഹരജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പടുവിച്ച താൽക്കാലിക വിധി. ഷഫിൻ ജഹാനുമായുള്ള ഹാദിയയുടെ വിവാഹം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. ഹാദിയക്ക് പഠനം തുടരാം. ഈ വിധി പൂർണമായ വിധി അല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.വിവാഹം റദ്ദാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്കു അവകാശമില്ല. എൻഐഎക്കു അന്വേഷണം തുടരാം

Be the first to comment on "അവർ വിവാഹിതർ തന്നെ. ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*