Man Booker Prize

ആറ് നോവലുകളിൽ നാലെണ്ണവും സ്‌ത്രീഎഴുത്തുകാരുടേത്. മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഷോട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ആറു നോവലുകളിൽ നാലെണ്ണവും സ്‌ത്രീകളെഴുതിയത്. സ്‌ത്രീ എഴുത്തുകാർക്കു പ്രാമുഖ്യവുമായാണ് ഈ വർഷത്തെ മാൻ ബുക്കർ സമ്മാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹ്രസ്വ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.