ക്യാ…? ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെ കുറിച്ച് കടമ്മനിട്ട എഴുതിയ കവിത

 

ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോള്‍
കൊച്ചിയില്‍ കച്ചവടത്തിനു പോകുന്ന
ഗുജറാത്തിയുമായി ട്രെയിനില്‍വച്ച് ഞാന്‍ പരിചയപ്പെട്ടു.
‘താങ്കളുടെ ശുഭനാമമെന്താകുന്നു’? അയാള്‍ ചോദിച്ചു.
‘രാമകൃഷ്ണന്‍’ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.
‘റാം കിശന്‍ ! റാം കിശന്‍ ! റാം റാം’
എന്നഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അയാള്‍
എന്നിലേക്കേറെ അടുത്തിരുന്നു.
‘താങ്കള്‍ മാംസഭുക്കാണോ?’അയാള്‍ ചോദിച്ചു.
‘അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല’ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.
‘താങ്കളോ?’ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു.
‘ഞങ്ങള്‍ വൈഷ്ണവജനത ശുദ്ധ സസ്യഭുക്കുകളാണ് ’
തെല്ലഭിമാനത്തോടെ അയാള്‍ പറഞ്ഞു.
‘നിങ്ങളില്‍ ചില പുല്ലുതീനികള്‍ പൂര്‍ണ്ണഗര്‍ഭിണിയുടെ
വയറു കീറി കുട്ടികളെ വെളിയിലെടുത്തു തിന്നതോ?
തള്ളയേയും’ ഞാന്‍ പെട്ടെന്നു ചോദിച്ചുപോയി.
ഒരു വികൃത ജന്തുവായി രൂപം മാറിയ അയാള്‍
കോമ്പല്ലുകള്‍ കാട്ടി പുരികത്തില്‍ വില്ലു കുലച്ചുകൊണ്ട്
എന്റെ നേരെ മുരണ്ടു: ‘ക്യാ?

ഗുജറാത്തിൽ 2002 ഫെബ്രുവരിയിൽ  ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘ് പരിവാർ സംഘടനകൾ നടത്തിയ മുസ്‌ലിം വംശഹത്യാനന്തരം അവിടെ സന്ദർശിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖകവി കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ  എഴുതിയ കവിത. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ കവിത.

Be the first to comment on "ക്യാ…? ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെ കുറിച്ച് കടമ്മനിട്ട എഴുതിയ കവിത"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*