ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലേക്ക്

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ  ബിജെപി വൃക്തമായി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഉച്ചയോടെ ആര് വിജയിക്കുമെന്ന ഏകദേശ ചിത്രം പുറത്തുവരും

ലീഡ് നില
കോൺഗ്രസ്സ് – 20
ബിജെപി – 45

Be the first to comment on "ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലേക്ക്"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*