29 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേര് ഒറ്റമിനുട്ടിനുള്ളിൽ. റെക്കോർഡ് നേടി 2 വയസ്സുകാരി

രണ്ടാം വയസിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടി കൊച്ചു മിടുക്കി മീത് അമര്യ ഗുലാത്തി. ഇന്ത്യയിലെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ തെറ്റുകൂടാതെ പറയുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഒറ്റ മിനുറ്റിലാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാങ്ങളുടെയും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ മീത് അമര്യ പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കുട്ടിയെത്തേടിയെത്തിയത്.

ഡൽഹി സ്വദേശിയായ മീതിന്റെ ‘അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഗുരു. കുട്ടിക്ക് ഏഴു മാസമുള്ളപ്പോൾ മുതലാണ് അമ്മ കുട്ടിയെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

വീഡിയോ കാണാം :

Be the first to comment on "29 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേര് ഒറ്റമിനുട്ടിനുള്ളിൽ. റെക്കോർഡ് നേടി 2 വയസ്സുകാരി"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*