ജയിലിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിച്ച ദിനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

ജയിലിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വല്ലാതെ മോഹിച്ച ദിനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അഴികൾക്കുള്ളിലെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ജനിച്ച വീട്ടിലെ എല്ലാ…

ഷിറീൻ അബു അഖ്ലേ; എന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ

പക്ഷേ, ഈ മെസ്സേജ് വായിച്ച് ഞാൻ മരവിച്ച് പോയി. "ഷിറീൻ അബു അഖ്‌ലേ- 51 വയസ്സ് - 11/05/2022 - ജെനിൻ…

മലയാള സിനിമയുടെ ജാതിവെറി ‘പുഴു’വരിക്കട്ടെ!

ഒറ്റക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയോടുള്ള കലഹം കൂടിയാണത്. മലയാള സിനിമയുടെ ജാതിബോധത്തോടും അത് പ്രതിഷേധം രേഖപെടുത്തുന്നുണ്ട്.

“ഖാലിദ് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”: പൗരത്വപ്രക്ഷോഭനായകൻ ഖാലിദ് സൈഫിയുടെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു

ഖാലിദ് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളിൽ ഓർക്കുക.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്വേഷ വിദൂഷകരേ…

ഈ ദിവസങ്ങളിൻ എന്റെ തമാശയുടെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യമായി എന്നെ പിന്തുണച്ചവരും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മനസ്സ്…